Over ons

Saul is een jong en dynamisch bedrijf. Saul begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 12- 25 jaar oud. Daarnaast wordt er ouder ondersteuning geboden. In de begeleiding ligt de nadruk op het vergroten en versterken van de individuele- en/of systeemcompetenties. De begeleiding is coaching maar vaak ook sturend van karakter.

Saul heeft twee locatie van waaruit gewerkt wordt. De locatie in Joure is volledig gevestigd, de locatie in zuidhorn is startend. Vanuit deze locatie worden alle diensten geleverd met uitzondering van Friends in the Forest.

Elk individu is uniek, elk individu moet de kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij.

Diensten

Onderstaande diensten zijn maatwerk producten. Deze diensten sluiten elkaar niet uit.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding basis  Saul – ambulante begeleiding biedt individuele begeleiding basis aan voor kinderen/jongeren/jongvolwassenen welke moeite hebben met het aanleren van vaardigheden welke zij in het dagelijks functioneren nodig hebben. Hierbij valt te denken aan het leren plannen en organiseren, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gemaakte keuzes. Individuele  begeleiding plus ouder/gezin. Saul – Ambulante begeleiding biedt Individuele begeleiding plus aan […]

Ouderbegeleiding

OUdercoaching in de dop

Studiebegeleiding

Onderwijs Ondersteuning wordt geboden aan leerlingen en docenten binnen het primair- en voortgezet onderwijs. Saul richt zich  op het verkleinen van de kloof tussen het onderwijs en de jeugdzorg.   Leerlingondersteuning: Veel kinderen en  jongeren met gedragsproblematiek ervaren problemen in het volgen van de lessen en/of het plannen van het huiswerk. De ambulant begeleider kan tijdens of na afloop van de lessen ondersteuning bieden aan […]

Friend in the forest

Friends in the Forest is een nieuw concept wat in 2016 gelanceerd is, de opstart is nu in volle gang. Friends in the Forest is een activiteitendag welke is ontstaan vanuit onbeantwoorde hulpvragen van ouders. Veel kinderen ontvangen met een indicatie voor dagbesteding ontvangen begeleiding bij een zorgboederij. Tot een bepaalde leeftijd hebben de meeste kinderen het hier enorm naar hun zin. Bij veel jongere […]

Ons team

Saul Limonard

Ambulant begeleider/ eigenaar

Aukje Fokkema

Orthopedagoog