Hulpverlening op maat

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvende kennismaking 

Saul is een jonge, ondernemende organisatie en biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en (beroeps)opvoeders in de provincies Friesland en Groningen. Wanneer er thuis of op school zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind kunnen wij hulpverlening op maat bieden. Dit betekent dat we samen gaan kijken naar wat uw kind nodig heeft en welke begeleiding vervolgens het best passend is. Of het nu gaat om kinderen met gedragsproblematiek, een stoornis in het autistisch spectrum of leerproblematiek, samen zorgen we ervoor dat jullie de juiste hulp krijgen.

Tijdens de begeleiding ligt de nadruk op het leren of vergroten van vaardigheden die uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld vaardigheden als: plannen en organiseren, aangaan en onderhouden van sociale contacten en verantwoordelijkheid nemen. Door middel van observaties, gesprekken en coaching stimuleren we uw kind om problemen op eigen kracht op te lossen. Met een mooi woord ook wel empowerment genoemd. 

Jeugdhulp

Wij bieden ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 t/m 27 jaar waarbij zorgen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De hulpverlening staat in het teken van gedragsverandering, waarbij uw kind vanuit de eigen kracht vaardigheden aanleert.
Ook bieden wij ondersteuning aan ouders, verzorgers, leerkrachten, docenten en andere (beroeps)opvoeders in de vorm van psycho-educatie en coaching.

Lees meer

Onderwijs

Wij bieden (studie)begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 t/m 27 jaar waarbij sprake is van leerproblematiek, onderpresteren of schooluitval. Samen gaan we kijken wat nodig is. Met als doel: leren plannen en organiseren, betere cijfers, betere leer- en werkhouding en meer zelfvertrouwen. De begeleiding kan thuis of op school gegeven worden. Ook bieden wij studiebegeleiding in groepsverband op onze locaties


Lees meer

Friends in the Forest

Wij bieden dagbesteding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 t/m 27 jaar waarbij zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens uitdagende groepsactiviteiten kan uw kind zijn of haar sociale-emotionele vaardigheden oefenen en verbeteren, zoals: het aangaan van
sociale contacten, eigen emoties leren kennen en reguleren, het zelfstandig oplossen van conflicten of eigen grenzen aangeven. Al deze vaardigheden dragen bij aan meer zelfredzaamheid en een positief zelfbeeld.

Lees meer

Wij denken graag mee, neem vrijblijvend contact op!

Ons team

Saul Limonard

Jeugdhulpverlener

Aukje FokkemaR

Orthopedagoog 

Samenwerken?

Lees meer