Saul

Saul is een ISO 9001:2015 gecertificeerde zorgaanbieder. Samen met een enthousiast team zorgprofessionals leveren wij zorg in de  provincies Friesland en Groningen.

Saul is een jonge, ondernemende organisatie en biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en (beroeps)opvoeders in de provincies Friesland en Groningen. Wanneer er thuis of op school zorgen zijn over de ontwikkeling, bieden wij hulpverlening op maat vanuit de visie 1 gezin, 1 plan
Samen met de cliënt onderzoeken wij welke hulpvragen er zijn en bepalen vervolgens samen welke vorm van begeleiding aansluit bij de hulpvragen.


De cliënten die zich aanmelden bij Saul hebben vaak hulpvragen m.b.t. gedragsproblematiek, angstproblematiek, leerproblematiek en/of een stoornis binnen het autisme spectrum. Vaak kan er binnen vier weken gestart worden met de hulpverlening, binnen Saul zijn er geen wachtlijsten.  
 

Saul heeft een platte organisatiestructuur. De jeugdhulpverleners, allen HBO en/of WO opgeleid, worden aangestuurd door de orthopedagoog. De orthopedagogen zijn binnen alle gezinnen casusregisseur.

S. Limonard 
Directeur | Allround hulpverlener

M. Ruskamp
Orthopedagoog

M. Zijlstra – Kaiser
Orthopedagoog | Behandelaar

A. Ansing
Gezinshulpverlener

M. Hendrikse – Bosma
Gezinshulpverlener

M. Geertsma
Allround hulpverlener

L. Stigter
Jeugdhulpverlener

N. Leemburg
Jeugdhulpverlener