Saul

 Binnen Saul wordt maatwerk geboden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Saul is een jonge, ondernemende organisatie en biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en (beroeps)opvoeders in de provincies Friesland en Groningen. Wanneer er thuis of op school zorgen zijn over de ontwikkeling, kunnen wij hulpverlening op maat 
biedenSamen met de cliënt gaan wij kijken welke hulpvragen er zijn om vervolgens te kunnen bepalen welke vorm van begeleiding aansluit bij de hulpvragen.


De cliënten die zich aanmelden bij Saul hebben vaak hulpvragen m.b.t. gedragsproblematiek, angstproblematiek, leerproblematiek en/of een stoornis binnen het autisme spectrum. 
 

Saul heeft een platte organisatiestructuur. De jeugdhulpverleners, allen HBO en/of WO opgeleid, worden aangestuurd door de orthopedagoog. De orthopedagogen zijn binnen alle gezinnen casusregisseur. Iedere werknemer van Saul is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van de hulpverlening binnen Saul.  

S. Limonard 
Directeur

A. Limonard – Fokkema
Orthopedagoog

M. Zijlstra – Kaiser
Orthopedagoog

M. Ruskamp
Orthopedagoog

M. Hendrikse – Bosma
Gezins- en jeugdhulpverlener

M. Geertsma
Jeugdhulpverlener

L. Stigter
Jeugdhulpverlener

N. Leemburg
Jeugdhulpverlener