Maatwerk in de zorg

Update 23 maart 2020:

Binnen Saul blijven we de actuele adviezen rondom het Corona virus opvolgen zoals geadviseerd door het RIVM en de GGD. Dit betekent in de praktijk dat een deel van de begeleiding/behandeling plaats vindt via beeldbellen en deel op locatie.

M.b.t. de begeleiding op locatie is het volgende van belang: hiervoor zijn/worden individuele afspraken gemaakt, deze zorg kan door blijven gaan mits het gezin/de cliënt in staat en bereid is zich te willen houden aan de geadviseerde maatregelen.   

Kennismakingen en zorgoverleggen vinden zoveel mogelijk digitaal of via beeldbellen plaats, tenzij anders overeengekomen bij de aanmelding. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar voor vragen.

Resultaatgerichte specialistische hulpverlening in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

Kernpunten Saul

Grote diversiteit aan hulpvragen van licht tot complex
Zowel laag- als hoogintensieve trajecten Start hulpverlening binnen vier weken na aanmelding 
Casusregie vanuit de gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper tijdens het gehele traject actief betrokken
Combinatie van basis- en specialistische ondersteuning 
Ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de WMO 

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst

Lees meer

Locatie Friesland

Bezoek- en postadres
Harddraversweg 1
8501 CG Joure

Telefoon: 051 343 85 64

Locatie Groningen en Drenthe

Bezoekadres
Bieslookstraat 31-1L
9731 HH Groningen

Telefoon:  050 230 84 54

Contact

Email: info@absaul.nl 
KvK:  75133318
AGB – code: 98104298 

IBAN: NL23KNAB0256460604

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. 

Noodnummer (cliënten en medewerkers): 06 405 054 07