Algemeen

Privacy

Saul hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Saul houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor meer informatie:  Privacyverklaring Saul

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Saul als organisatie of een van haar medewerkers? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de betrokken medewerker, de orthopedagoog en/of de directeur van Saul. Zij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u  tot een oplossing te komen.  

Wanneer u ontevreden blijft, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg zal uw klacht en de gewenste oplossing onderzoeken.


Meer informatie over de proceduren kunt u vinden op Klachtenportaalzorg.

Vertrouwenspersoon

Als ontvanger van jeugdhulp heeft u recht op de mogelijkheid tot het gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze vertrouwenspersoon is er als adviespunt voor u met betrekking tot de ondersteuning die Saul levert aan u en/of uw gezin.  

Voor meer informatie:
Website: AKJ 
Telefoonnummer: 088 555 1000
In het afgelopen jaar hebben wij 1 klacht ontvangen. Deze is zonder tussenkomst van het AKJ en Klachtenportaal Zorg afgehandeld. Daarnaast zijn er in 2019 nog geen incidenten voorgevallen.