Jeugdhulp

Hulpverlening op maat

Samen gaan we kijken naar wat uw kind nodig heeft en welke begeleiding vervolgens het best passend is. 

Doelgroep

Wij bieden ambulante jeugdhulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0-27 jaar waarbij zorgen zijn over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan leer-, concentratie- of gedragsproblematiek of een stoornis binnen het autistisch spectrum. Ambulant betekent dat wij hulp bieden in de directe leefomgeving van uw kind: thuis en/of op school. 

Hulpvraag

Vanuit jullie hulpvraag stellen wij een hulpverleningsplan op, waarna we samen met de gestelde doelen aan de slag gaan. Dit kan een hulpvraag zijn op het gebied van: aangaan en onderhouden van sociale contacten, verantwoordelijkheid nemen, aangaan en onderhouden van sociale contacten, maar ook op het gebied van plannen en organiseren van het (huis)werk.

Jeugdhulp | Onderwijs

Binnen Saul – Jeugdhulp | Onderwijs geloven wij in de kracht in de verbinding tussen thuis en school. Het probleem speelt zich vaak namelijk niet alleen óf thuis óf op school af, maar het één heeft invloed op de ander. Wij betrekken, wanneer nodig, dan ook altijd het hele systeem bij de begeleiding: ouder(s), familie, leerkracht/docent of andere belangrijke personen voor uw kind. 

Eigen kracht

Onze hulpverlening staat in het teken van gedragsverandering. Door middel van observaties, gesprekken en coaching stimuleren we u en uw kind om problemen op eigen kracht op te lossen. Met een mooi woord ook wel empowerment genoemd. Hierbij maken wij gebruik van de methodieken Psycho-eductie, Oplossingsgericht werken en Motiverende gespreksvoering.