Eet-team Groningen

 

  Eet-team 

Saul is binnen Friesland en Groningen onderdeel van een aantal multidisciplinaire teams. 

 

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie. Het doel van de door Saul uitgevoerde (ortho)pedagogische ondersteuning is veelal gericht op het leren omgaan met emoties en/of het bieden van ondersteuning bij het opvoedkundige taken omtrent het eetmoment en eventueel bijbehorende problematiek. Tevens kan Saul voorlichting aanbieden met betrekking tot de eetproblemen en/of bijkomende problematiek. De zorg die wordt geboden is op maat; wij sluiten aan bij de hulpvragen van ouders en kind. 

 

De begeleiding vanuit Saul vindt in de meeste gevallen plaats in de thuissituatie. Een begeleidingsmoment omvat (coaching)gesprekken, coaching in de situatie (ervaringsgericht werken) en in sommige gevallen een observatie van het eetmoment. Tijdens de momenten kan gebruik worden gemaakt van methodieken en/of spel- of behandelmateriaal. 

 

Tijdens een begeleidingstraject wordt er actief samengewerkt met de overige betrokken disciplines vanuit de disciplinaire teams. Onder andere een diëtist, logopedist, fysiotherapeut en psycholoog maken hier onderdeel van uit. De aanmelding voor één van de teams verloopt via een officiële verwijzer zoals, een huisarts, jeugdarts, kinderarts etc.