Eet-team Groningen

 

  Eet-team Groningen

Saul is in de provincie Groningen onderdeel van het multidisciplinaire Eet-team Groningen. www.eetteamgroningen.nl 

 

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie. Het doel van de door Saul uitgevoerde (ortho)pedagogische ondersteuning is veelal gericht op het leren omgaan met emoties en/of het bieden van ondersteuning bij het opvoedkundige taken omtrent het eetmoment en eventueel bijbehorende problematiek. Tevens kan Saul voorlichting aanbieden met betrekking tot de eetproblemen en/of bijkomende problematiek. De zorg die wordt geboden is op maat; wij sluiten aan bij de hulpvragen van ouders en kind. 

 

De begeleiding vanuit Saul vindt in de meeste gevallen plaats in de thuissituatie. Een begeleidingsmoment omvat (coaching)gesprekken, coaching in de situatie (ervaringsgericht werken) en in sommige gevallen een observatie van het eetmoment. Tijdens de momenten kan gebruik worden gemaakt van methodieken en/of spel- of behandelmateriaal. 

 

Tijdens een begeleidingstraject wordt er actief samengewerkt met de overige betrokken disciplines vanuit het Eet-team. Onder andere een diĆ«tist, logopedist, fysiotherapeut en psycholoog maken hier onderdeel van uit. De aanmelding voor het Eetteam verloopt via een officiĆ«le verwijzer zoals, een huisarts, jeugdarts, kinderarts etc. Een aanmeldformulier is te downloaden via de link van de website van het Eetteam:  website Eetteam