Over ons

Over ons

Saul is een specialistische jeugdhulp organisatie in de provincie Friesland, Groningen & Drenthe. Wij bieden ambulante ondersteuning bij uiteenlopende gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingshulpvragen thuis en op school. Dit kunnen zowel kleine als grote hulpvragen zijn m.b.t gedrags-, angst-, leerproblemen en/of problemen vanuit het autisme spectrum.  

Vanuit de systemische en oplossingsgerichte totaal-aanpak kijken we wat de jeugdige, de volwassene en/of het gezin nodig heeft en welke begeleiding/behandeling het meest passend is. We gaan in gesprek met alle betrokkenen (ouders, school, netwerk, reeds betrokken hulpverlening) om een volledig beeld te krijgen van de hulpvragen. We leggen de nadruk op wat er goed gaat en hoe we dit kunnen uitbreiden. We schakelen actief in de begeleiding- en behandeluren en zetten daardoor slechts in wat nodig is. We starten zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken na aanmelding.  

De begeleiding/behandeling kan zich onder andere richten op toeleiding naar school/werk, gezinsbegeleiding/gezinsbehandeling, plannen en organiseren van het schoolwerk, coaching in het aangaan en onderhouden van sociale contacten, probleemoplossende vaardigheden aanleren, inzicht krijgen in de eigen beperkingen en het beperken van de risico’s op structurele problemen.  

Binnen Saul staat het leveren van kwalitatief goede zorg voorop. We werken met een team van HBO/WO geschoolde medewerkers, allen SKJ- / NVO- geregistreed. Daarnaast is Saul in 2019 ISO 9001:2015 gecertificeerd door Tüv Nederland.  

Voor het leveren van begeleiding/behandeling vallend onder de Jeugdwet en de WMO heeft Saul in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe contracten met de gemeenten afgesloten.