Algemene informatie

Privacy

Saul hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarbogen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Saul houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbeschermin (AVG)

Privacy policy

Klachtenprocedure

Als ontvanger van jeugdhulp heeft u recht op de mogelijkheid tot het gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze vertrouwenspersoon is er als adviespunt voor u met betrekking tot de ondersteuning die Saul levert aan u en/of uw gezin.  

Website Klachtenportaal Zorg

Vertrouwenspersoon

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Saul als organisatie of één van haar medewerkers? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de betrokken medewerker, de orthopedagoog en/of het managment van Saul. Zij zijn te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan. Samen komen we graag met u tot een oplossing.  Wanneer u ontevreden blijft, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg zal samen met u op zoek gaan naar de gewenste oplossing voor uw klacht. In 2020 heeft Saul nog geen klachten ontvangen.  

Website AKJ