Zorgaanbod

Door middel van coaching gesprekken, technieken vanuit het ervarend leren, het oplossingsgericht werken en ondersteunende observaties stimuleren wij jeugd, volwassenen en gezinnen om op eigen kracht weer grip te krijgen op de situatie. 

Exclusiecriteria 1. Wanneer er geen motivatie voor enige vorm van ondersteuning is.  2. Wanneer een behandeling voor middelengebruik/verslaving voorliggend is.  3. Wanneer diagnostiek voorliggend is.  4. Complexe psychiatrische problematiek waarbij de specialistische GGZ voorliggend. 

Individueel 

Individuele begeleiding/behandeling van jeugd, volwassenen en gezinnen is gericht op het verbeteren van het gedrag thuis, het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren in de thuissituatie en/of in het onderwijs en inzicht te krijgen in de eigen problematiek. Voorbereidend op het zelfstandig wonen en/of tijdens het zelfstandig wonen kan er vanuit Saul ambulante woonbegeleiding worden ingezet 

Individuele begeleiding en individuele behandling samengevat: 
– Jongerencoaching
– Kindergesprekken
– Schoolbegeleiding
– Toeleiding naar onderwijs
– Woonbegeleiding
– Thuis plus
– Psyco-educatie
– Individuele behandeling

Gezin

Vanuit de gezinsbegeleiding of Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) worden de ouder(s) en gezinsleden gecoacht. De begeleiding/behandeling kan zich o.a. richten op het versterken van opvoedings- en/of communicatievaardigheden en het creëren van inzicht in de beperkingen en de krachten van de jeugdige en/of het gezin. Van lichte opvoedingondersteuning tot complexe casuïstiek.  Systeembegeleiding en Intensieve

Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) samengevat:
– Opvoedondersteuning
– Eetproblemen (0-18 jaar)
– Begeleide omgang
– Hulp na scheiden
– Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling